Rekrutacja do klasy dwujęzycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2019

Do klasy dwujęzycznej naszej szkoły można zakwalifikować się poprzez :

  • Sprawdzian predyspozycji językowych który przeprowadzony zostanie w naszej szkole 18 maja 2021 roku i uzyskanie pozytywnego wyniku.
  • zajęcie premiowanego miejsca ( 1-3) w Konkursie z Języka Angielskiego dla Klas Szóstych, który odbywa się w naszej szkole w maju – informacje i szczegóły dotyczące terminu konkursu zostaną przesłane do każdej ze szkół podstawowych w Mysłowicach do końca kwietnia 2021 roku.

Jednym z warunków rekrutacji do klasy dwujęzycznej jest udział w teście kwalifikacyjnym .

Test ten składa się z 2 części , maksymalna ilość punktów do uzyskania to 50.

W części pierwszej uczeń wykonuje 1 zadanie sprawdzające jego zdolności, predyspozycje językowe. Zadanie to polega na przetłumaczeniu zdań podanych w języku polskim na język fikcyjny. Uczeń ma do dyspozycji słowniczek oraz zdania modelowe. Aby poprawnie wykonać tłumaczenia, należy uważnie przeczytać i przeanalizować zdania modelowe , w których zawarte są wszystkie zasady języka fikcyjnego potrzebne do tłumaczenia. Za tę część uczeń może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

W części drugiej uczeń wykonuje 2 zadania: test gramatyczno-leksykalny wielokrotnego wyboru oraz krótką wypowiedź pisemną, np. e-mail do przyjaciela ( maksymalnie 100-150 wyrazów). Wszystkie wymagane , zawarte w tej części treści i wymagane umiejętności są zawarte w podstawie programowej klasy szóstej. Za tę część testu uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów.