Nauczanie blokowe w klasie 8a

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2019

W dniu 24 maja 2019 w klasie 8a odbyły się zajęcia nauczania blokowego. Lekcje przygotowano wykorzystując materiały z przedmiotów biologii, informatyki, wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa, a zajęcia prowadzili nauczyciele: B.Brzoska, A. Mamoń, A. Jendrzejczak,  R.Kalinowski.

Przeprowadzone zajęcia miały uświadomić uczniom jak ważna jest aktywność fizyczna w życiu codziennym. Głównym celem było przedstawienie korzyści wynikających z prowadzenia aktywnego trybu życia,  wpływu ruchu na organizm oraz bezpieczeństwa podczas ćwiczeń fizycznych.
Podczas pierwszej części zajęć uczniowie obejrzeli przygotowaną prezentację multimedialną ukazującą, w jaki sposób brak ruchu wpływa na funkcjonowanie naszych narządów oraz na samopoczucie i motywację do nauki. Tym samym uświadomili sobie, że uprawianie sportu jest ważne przez całe nasze życie, a nie tylko w okresie szkolnym. Następnie wzięli udział w burzy mózgów na temat jak przekonać i zachęcić innych do aktywnego trybu życia.
W dalszej kolejności uczniowie zapoznali się z aplikacjami dostępnymi w internecie oraz na urządzeniach mobilnych, które pomagają  zadbać o kondycje ciała i umysłu. 
Część praktyczna była przeprowadzona na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie  wykonali rozgrzewkę oraz serie różnych ćwiczeń siłowych w parach.
Na zakończenie zostali przeszkoleni i przećwiczyli zasady udzielania pierwszej pomocy przy urazach mogących pojawić się podczas uprawiania sportu oraz wykonali próby ergonomicznego podnoszenia ciężkich przedmiotów. 
  Przeprowadzenie lekcji zintegrowanej pozwoliło  spojrzeć całościowo na potrzebę dbania o swoje ciało i umysł poprzez prowadzenie aktywnego trybu życia.  Z ewaluacji, wynika że zajęcia  były wartościowe dla uczniów, mogli oni poszerzyć swoją wiedzę na temat korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej, wymieniali się swoimi pomysłami na organizowanie sobie i rówieśnikom aktywnego czasu wolnego. 
Wykorzystano treści prozdrowotne, z zakresu posługiwania się nowoczesnymi technologiami, poszerzono wiedzę ucznia na temat  funkcjonowania organizmu w trakcie różnego rodzaju wysiłku i zmian zachodzących w organizmie pod jego wpływem.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Nauczanie blokowe w klasie 8a

  Nauczanie blokowe w klasie 8a

 • Powiększ zdjęcie Nauczanie blokowe w klasie 8a

  Nauczanie blokowe w klasie 8a

 • Powiększ zdjęcie Nauczanie blokowe w klasie 8a

  Nauczanie blokowe w klasie 8a

 • Powiększ zdjęcie Nauczanie blokowe w klasie 8a

  Nauczanie blokowe w klasie 8a

 • Powiększ zdjęcie Nauczanie blokowe w klasie 8a

  Nauczanie blokowe w klasie 8a

 • Powiększ zdjęcie Nauczanie blokowe w klasie 8a

  Nauczanie blokowe w klasie 8a

 • Powiększ zdjęcie Nauczanie blokowe w klasie 8a

  Nauczanie blokowe w klasie 8a

 • Powiększ zdjęcie Nauczanie blokowe w klasie 8a

  Nauczanie blokowe w klasie 8a