Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 maja 2020

UWAGA! NOWY TERMIN!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach informuje, że w związku
z obecną sytuacją, zaplanowany na 19 maja 2020 roku sprawdzian predyspozycji językowych do kl. VII dwujęzycznej zostaje przeniesiony na czerwiec.
O szczegółowym terminie powiadomimy z tygodniowym wyprzedzeniem. Wszystkich uczniów i ich rodziców zainteresowanych testem prosimy o kontakt telefoniczny  ze szkołą oraz  śledzenie na bieżąco informacji na stronie szkoły oraz szkolnym FB.

Jednym z warunków rekrutacji do klasy dwujęzycznej jest udział w teście kwalifikacyjnym .
Test ten składa się z 2 części , maksymalna ilość punktów do uzyskania to 50.


W części pierwszej uczeń wykonuje 1 zadanie sprawdzające jego zdolności, predyspozycje językowe. Zadanie to polega na przetłumaczeniu zdań podanych w języku polskim na język fikcyjny. Uczeń ma do dyspozycji słowniczek oraz zdania modelowe. Aby poprawnie wykonać tłumaczenia, należy uważnie przeczytać i przeanalizować zdania modelowe , w których zawarte są wszystkie zasady języka fikcyjnego potrzebne do tłumaczenia. Za tę część uczeń może uzyskać maksymalnie 10 punktów.


W części drugiej uczeń wykonuje 2 zadania: test gramatyczno leksykalny wielokrotnego wyboru oraz krótką wypowiedź pisemną, np. e-mail do przyjaciela ( maksymalnie 100-150 wyrazów). Wszystkie wymagane , zawarte w tej części treści i wymagane umiejętności są zawarte w podstawie programowej klasy szóstej. Za tę część testu uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów.