eTwinning

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt Education - the knowledge of the past and the lesson for the future zatwierdzony do realizacji  na platformie eTwinning w styczniu 2019r. jest prowadzony w trzech językach : angielskim, francuskim i niemieckim. Razem z partnerami z Bułgarii i Rumunii będziemy czytać dzienniki nastolatków z czasów II wojny światowej oraz współczesne, pisane przez obywateli krajów, w  których zostały złamane prawa człowieka. Projekt zakłada również elementy treningu antydyskryminacyjnego. Efekty pracy będą tłumaczone przez uczniów i umieszczane na platformie, co umożliwi wymianę doświadczeń i refleksji. Trójstronne działania pozwolą dostrzec analogie i różnice, podjąć dialog i uwrażliwić uczniów na problemy, w obliczu których staje współczesny świat, poprzez odniesienie ich do wydarzeń historycznych.
Koordynatorzy  projektu: mgr Anna Ciach, mgr Małgorzata Caban