Szkoła Podstawowa nr 4 w Mysłowicach

Polityka prywatności

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że :
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach, ul. Wielka Skotnica 84 a, 41-400 Mysłowice tel.32 222 23
22- reprezentujący ją Dyrektor Szkoły.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Natalia Ławik, adres e-mail: iod_mzopo@ckziu-
myslowice.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkoęa Podstawoąa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach, ul. Wielka Skotnica 84 a, 41-400 Mysłowice, w celu
wypełniania zadao ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie
przepisów obowiązującego prawa. Mogą również wystąpid przypadki, w których zostanie Pan/Pani
poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
4. Wybrane dane będą przekazywane organom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Dane nie
będą przekazywane do paostw trzecich.
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
6. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do jej wycofania
w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na wcześniejsze operacje przetwarzania.
7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8. Okres przechowywania danych : zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
9. Dane osobowe nie będą podlegad zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
i/lub profilowaniu.