Rekrutacja 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 4 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach 
na rok szkolny 2022/2023


 

 

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

dla kandydatów spoza obwodu szkoły

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi dokumentami

 

 

od 4 kwietnia 2022 r.

do 20 kwietnia 2022 r.

godz. 8:00 – 15:00

 

od 16 maja 2022 r.

do 23 maja 2022 r.

godz. 8:00 – 15:00

2.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (dotyczy rekrutacji do Szkoły Podstawowej Sportowej)

 

 

 

do 22 kwietnia 2022 r.

 

 

do 27 maja 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

do 27 kwietnia 2022 r.

 

 

1 czerwca 2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej szkoły

 

 

do 6 maja 2022 r.

do godz. 15:00

 

do 8 czerwca 2022 r.

do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

11 maja 2022 r.

 

 

15 czerwca 2022r.

 

 

 

Artykuły

Rekrutacja 2022

Galeria


  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie