Dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 4

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Mysłowicach:  Zobacz plik PDF

Koncepcja pracy szkoły: Zobacz plik PDF

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019: Zobacz
Kalendarz roku szkolnego 2018 / 2019: Zobacz

Wykaz podręczników dla klas 1-8 na rok szkolny 2019/2020 Zobacz plik PDF

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników. Zobacz plik PDF

Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny - Zobacz

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego - Zobacz plik PDF
Regulamin Świetlicy szkolnej SP 4 - Zobacz plik PDF 
Regulamin stoju szkolnego - Zobacz plik PDF 

Zestawienie zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019:  Zobacz

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2018/2019: Zobacz


Ubezpieczenie dzieci w Roku Szkolnym 2018/2019

Ogólne warunki uniwersalnego grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży SCHOLAR -
Zobacz plik PDF
Deklaracja zgody przystąpienia do umowy - Zobacz plik PDF
Zgłoszenie roszczenia - wniosek o wypłatę świadczenia - Zobacz plik PDF


Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów w SP4

Lp. Przedmiot Wymagania edukacyjne
1. Edukacja wczesnoszkolna klasa 1 i 2 SP
 
.2 Język polski klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
klasa 3 gimnazjalna
3. Języki obce j. angielski
j. niemiecki
j. francuski
4. Historia klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
klasa 3 gimnazjalna
5. Wiedza o społeczeństwie klasa 8
klasa 3 gimnazjalna
5. Matematyka klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
klasa 3 gimnazjalna
6. Fizyka klasa 7 - sem. 1
klasa 7 - sem. 2
klasa 8 - sem. 1
klasa 8 - sem. 2
kl.3 gim. - sem. 1
kl.3 gim - sem. 2
7. Chemia klasa 7
klasa 8
klasa 3 gimnazjalna
8. Geografia klasa 5
klasa 7
klasa 8
klasa 3 gimnazjalna
9. Biologia klasa 5
klasa 7
klasa 8
klasa 3 gimnazjalna
10. Przyroda klasa 4
klasa 6
11.

Informatyka
i Zajęcia komputerowe

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
klasa 3 gimnazjalna
12.

Technika
i Zajęcia techniczne

klasy 4-6
klasa 3 gimnazjalna
13. Plastyka klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasy 7
klasa 3 gimnazjalna  
14. Muzyka klasy 4-7 
15. Wychowanie dla bezpieczeństwa klasa 8
16. Wychowanie fizyczne Wymagania.pdf
17. Religia klasy 1-3 SP
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 2 gimnazjalna
klasa 3 gimnazjalna
18. Etyka  
19. WOS nauczany dwujęzycznie klasa 7
20. Geografia nauczana dwujęzycznie klasa 8
21. Wychowanie regionalne