Dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 4

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Mysłowicach:  Zobacz plik PDF

Zmiany w Statucie-wrzesień 2020:  Zobacz plik PDF

Zmiany w Statucie 8.12.2020:  Zobacz plik PDF

Zmiany w Statucie 08.2021:  Zobacz plik PDF

Kalendarz roku szkolnego 2021 / 2022: Zobacz plik PDF

Wykaz podręczników dla klas 1-8 na rok szkolny 2021/2022Zobacz plik PDF

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników. Zobacz plik PDF

Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny - Zobacz plik PDF

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego - Zobacz plik PDF

Regulamin Świetlicy szkolnej SP 4 - Zobacz plik PDF 

Regulamin stroju szkolnego - Zobacz plik PDF 

Zestawienie zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2021/2022:  Zobacz

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2021/2022: Zobacz

Procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem epidemiologicznym w czasie egzaminów: Zobacz

Procedura zwrotu podręczników i innych materiałów bibliotecznych: Zobacz

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną: Zobacz


Ubezpieczenie dzieci w Roku Szkolnym 2019/2020

Ogólne warunki uniwersalnego grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży Ergo Hestia - Zobacz plik PDF

Załącznik do oferty szkolnej - Zobacz plik PDF

Deklaracja zgody przystąpienia do umowy - Zobacz plik PDF

Zgłoszenie roszczenia - wniosek o wypłatę świadczenia - Zobacz plik PDF


Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów w SP4

 

Lp. Przedmiot Wymagania edukacyjne
1. Edukacja wczesnoszkolna klasa 1  2 3 
 
.2 Język polski klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

3. Języki obce j. angielski
j. niemiecki
j. francuski
4. Historia klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

5. Wiedza o społeczeństwie klasa 8

5. Matematyka klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

6. Fizyka klasa 7 - sem. 1
klasa 7 - sem. 2
klasa 8 - sem. 1
klasa 8 - sem. 2

7. Chemia klasa 7
klasa 8

8. Geografia klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

9. Biologia klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

10. Przyroda klasa 4
11.

Informatyka

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

12.

Technika

klasy 4-6

13. Plastyka klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasy 7

14. Muzyka klasy 4-7 
15. Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8
16. Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
17. Religia klasy 1  
klasa 2  
klasa 3  
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
18. Etyka  
19. WOS nauczany dwujęzycznie klasa 7
20. Geografia nauczana dwujęzycznie klasa 8
21. Wychowanie regionalne