Dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 4

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Mysłowicach:  Zobacz plik PDF

Uchwała nr 20/2022/2023 w sprawie zmian w Statucie tj. uzupełnienia do Statutu niezbędnych informacji:  Zobacz plik PDF

Uchwała nr 6/2023/2024 w sprawie zmian do Statutu szkoły:  Zobacz plik PDF

Uchwała n 3/2023/2024 w sprawie zmian do Statutu szkoły: Zobacz plik PDF

Kalendarz roku szkolnego 2023 / 2024: Zobacz plik PDF

Wykaz podręczników dla klas 1-8 na rok szkolny 2023/2024 Zobacz plik PDF

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników. Zobacz plik PDF

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024 - Zobacz plik PDF

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2023/2024: Zobacz plik PDF

Procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem epidemiologicznym w czasie egzaminów: Zobacz plik PDF

Procedura zwrotu podręczników i innych materiałów bibliotecznych: Zobacz plik PDF

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną: Zobacz zobacz plik PDF


Ubezpieczenie dzieci w Roku Szkolnym 2023/2024

Ogólne warunki uniwersalnego grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży Ergo Hestia - Zobacz plik PDF

Załącznik do oferty szkolnej - Zobacz plik PDF

Deklaracja zgody przystąpienia do umowy - Zobacz plik PDF

Zgłoszenie roszczenia - wniosek o wypłatę świadczenia - Zobacz plik PDF 

Oferta Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2023/2024 oraz OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora - Zobacz plik PDF  

 

W  klasach I-III oceny śródroczne i roczne  są ocenami opisowymi.

Wymagania edukacyjne, formy i zasady oceniania ustalone z poszczególnych przedmiotów nauczania (w oparciu o Rozdział 8. Statutu szkoły paragraf 36 punkt 8)

 

klasa 7klasa 8

 

Lp. Przedmiot Wymagania edukacyjne
1. Edukacja wczesnoszkolna klasa 1  2 3 
 
.2 Język polski klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

3. Języki obce j. angielski
j. niemiecki
j. francuski
4. Historia klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

5. Wiedza o społeczeństwie klasa 8

5. Matematyka klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

6. Fizyka klasa 7 
klasa 8 

7. Chemia klasa 7
klasa 8

8. Geografia klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

9. Biologia klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

10. Przyroda klasa 4
11.

Informatyka

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

12.

Technika

klasy 4-6

13. Plastyka klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasy 7

14. Muzyka klasy 4-7 
15. Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8
16. Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
17. Religia klasy 1  
klasa 2  
klasa 3  
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
18. Etyka klasy 1-3_4-8  
19. Geografia nauczana dwujęzycznie

klasa 7

klasa 8

20. Wychowanie regionalne klasy 4